امروز برابر است با :30 تیر 1403

چرخش منافع شرکت های توزیع از ظرفیت سازی به بهینه سازی وکاهش تلفات: پس از ورود به بازار برق

Title: چرخش منافع شرکت های توزیع از ظرفیت سازی به بهینه سازی وکاهش تلفات: پس از ورود به بازار برق
Authors: Amir Sharif Yazdi امیر شریف یزدی Mohammad Hossein Mirzazadeh محمدحسین میرزازاده
Organization: شرکت برق منطقه ای یزد Yazd Regional Electric Co.
Keywords: بازار برق Power Market توزیع Distribution هزینه Cost مصرف Consumption تلفات Losses

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Socio-Economic Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید