امروز برابر است با :24 فروردین 1403

چالش جهانی بهینه سازی روشنایی خانگی والگویرداری ازتجارب موفق

Title: چالش جهانی بهینه سازی روشنایی خانگی والگویرداری ازتجارب موفق
Authors: Amir Sharif Yazdi امیر شریف یزدی
Organization: شرکت برق منطقه ای یزد Yazd Regional Electric Co.
Keywords: روشنایی Lighting خانگی Residential لامپ کم مصرف CFL جایگزینی Replacement بازگشت سرمایه Payback Period

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Load and Energy Management

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید