امروز برابر است با :28 خرداد 1403

پیش بینی کوتاه مدت باد بااستفاده از شبکه های عصبی چندلایه آموزش یافته با الگوریتم پی اس او جهت …

Title: پیش بینی کوتاه مدت باد بااستفاده از شبکه های عصبی چندلایه آموزش یافته با الگوریتم پی اس او جهت کاربردهای توربین بادی
Authors: Gholamhossein Riyahee-Dehkordi غلامحسین ریاحی دهکردی Seyyed Ali Poomossavi Kani سیدعلی پورموسوی کانی Ali Jahanbani Ardakani علی جهانبانی اردکانی Ali Kashefi Kaviani علی کاشفی کاویانی
Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University
Keywords: پیش بینی باد Wind Speed Prediction شبکه های عصبی چند لایه Multilayer Perceptorn الگوریتم بهینه سازی PSO PSO Algorithm

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Renewable Energies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید