امروز برابر است با :10 اسفند 1402

پیش بینی سهام ایران خودرو به کمک شبکه عصبی چند جمله

از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید