امروز برابر است با :29 خرداد 1403

پیش بینی داده های هواشناسی به روش مدلسازی چند گانه

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: فرهاد صوفی وند-علیرضا فاتحی- مهدی زمانیان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید