امروز برابر است با :20 آذر 1402

پیش بینی بار کوتاه مدت با استفاده از شبکه های عصبی-فازی

از مجموعه مقالات برگزيده دهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – مازندران 1385

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید