امروز برابر است با :28 تیر 1403

پیش بینی بار كوتاه مدت در شبكه فوق توزیع هرمزگان به كمك شبكه عصبی در محیط اطلاعات فازی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: سید حمید حسینی- محمد صادق وجدانی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید