امروز برابر است با :22 تیر 1403

پیشنهاد روشی جهت بررسی امکان کاربرد پی اس تی به جای نصب خطوط انتقال نیرو

Title: پیشنهاد روشی جهت بررسی امکان کاربرد پی اس تی به جای نصب خطوط انتقال نیرو
Authors: Peyman Karimifard پیمان کریمی فرد George Gharehpetian گئورگ قره پتیان Majid Farmad مجید فرمد Saed Raee ساعد راعی Azad Amiri آزاد امیری
Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University
Keywords: ترانسفورماتور فیزشیفتر Phase Shifting Transformer خطوط انتقال Transmission Lines جایابی Placement تلفات Losses

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید