امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

پیاده سازی روشهای تست مبدلهای آنالوگ به دیجیتال در نرم افزار MATLAB

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: كریم محمدی- سید جواد مهدوی چابك

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید