امروز برابر است با :30 تیر 1403

پیاده سازی راه انداز نرم موتور القایی سه فاز با قابلیت افزایش بازده در بارهای سبك

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان:مهدی اره پناهی- جعفر میلی منفرد- كریم عباس زاده

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید