پيش بيني هوشمند بار سيستمهاي قدرت (پيشگو)


از مجموعه مقالات برگزيده پنجمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – خراسان 1374


دیدگاهتان را بنویسید