پيش بيني بلند مدت بار در شركتهاي توزيع با استفاده از شبكه هاي ويولت ومقايسه آن با Land use


از مجموعه مقالات برگزيده دهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تبریز 1383 – بخش مطالعات سيستم و حفاظت شبکه


دیدگاهتان را بنویسید