امروز برابر است با :8 آذر 1402

پيش بيني بار در شبكه هاي توزيع به روش رگرسيون بهبود يافته

از مجموعه مقالات برگزيده پنجمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – خراسان 1374

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید