پياده سازي ساختار آموزش الكترونيكي در يك دانشگاه نظارتي


از مجموعه مقالات پوستری برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
نویسنده: حامد عيوض زاده


دیدگاهتان را بنویسید