امروز برابر است با :27 خرداد 1403

پياده سازي ساختار آموزش الكترونيكي در يك دانشگاه نظارتي

از مجموعه مقالات پوستری برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
نویسنده: حامد عيوض زاده

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید