امروز برابر است با :5 مهر 1402

پروتكلcan
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: احسان ريحاني

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید