پردازش تصوير هوشمند و بهينه سازي روشهاي كانولوشن


پردازش تصوير هوشمند و بهينه سازي روشهاي كانولوشن با استفاده از سيستم هاي فازي
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: ياسر محمديان


دیدگاهتان را بنویسید