امروز برابر است با :6 اسفند 1402

پردازشگر خاص براي تحريك اعصاب محيطي

پردازشگر خاص براي تحريك اعصاب محيطي
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: امير بيگي

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید