پرتو سازی کور به روش RLS-CMA در سیستمهای CDMA


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: هادی راستگو-حسین ضمیری


دیدگاهتان را بنویسید