امروز برابر است با :29 تیر 1403

پرتو سازی کور به روش RLS-CMA در سیستمهای CDMA

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: هادی راستگو-حسین ضمیری

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید