امروز برابر است با :30 تیر 1403

پديده کرونا

پديده کرونا
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: سميه ابراهيمي نژاد

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید