امروز برابر است با :24 خرداد 1403

پديده آشوب وتاثيرآن درسيستمهاي Aviation

پديده آشوب وتاثيرآن درسيستمهاي Aviation
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: امير رمضاني

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید