پخش توان بهينه در سيستمهاي قدرت انرژي الکتريكي


بکار گيري پخش توان بهينه در سيستمهاي قدرت انرژي الکتريکي با کمک الگوريتم دو گان برنامه ريزي خطي با حد فوقاني
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: ايرانمنش


دیدگاهتان را بنویسید