امروز برابر است با :30 تیر 1403

پخش توان بهينه در سيستمهاي قدرت انرژي الکتريكي

بکار گيري پخش توان بهينه در سيستمهاي قدرت انرژي الکتريکي با کمک الگوريتم دو گان برنامه ريزي خطي با حد فوقاني
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: ايرانمنش

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید