امروز برابر است با :24 خرداد 1403

پایش و وارسی حین اجرای برنامه های واکنشی با استفاده از منطق زمانی بازه ای

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: سید مرتضی بابا میر- سعید جلیلی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید