امروز برابر است با :19 آذر 1402

و كاربرد آن در جايابي خودروهاي عملياتي شركتهاي توزيع برق GPS

از مجموعه مقالات برگزيده هشتمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تهران 1382

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید