همشنوايي ناشي از تقويت كننده هاي نوري در شبكه هاي WDMA


م. ملكوتي، ن. گرانپايه،
يازدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران (ICEE2003)، دانشگاه شيراز، شيراز، ارديبهشت 1382.


دیدگاهتان را بنویسید