امروز برابر است با :29 خرداد 1403

هماهنگی رله های جريان زياد در شبکه های توزيع مش به کمک الگوريتم IGA-MU

از مجموعه مقالات برگزیده اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت ایران ، آذرماه 1385 ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
The First Power Systems Protection & Control Conference (PSPC) – Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran. – Dec 20, 21th, 2006
نویسندگان: سعيد محتوي پور ، مجيد حسين‌پور ، علي يزديان ورجاني
دانشگاه تربيت مدرس

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید