امروز برابر است با :4 خرداد 1403

هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان ودیستانس درشبکه های قدرت بااستفاده از الگوریتم ژنتیک

Title: هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان ودیستانس درشبکه های قدرت بااستفاده از الگوریتم ژنتیک
Authors: Javad Sadeh جواد ساده Mostafa Rajabi Mashhadi مصطفی رجبی مشهدی Mehdi Rajaee مهدی رجایی
Organization: دانشگاه فردوسی مشهد Mashhad Ferdousi University
Keywords: الگوریتم ژنتیک رله اضافه جریان رله دیستانس ضریب تنظیم زمانی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Control and Protection

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید