امروز برابر است با :1 تیر 1403

هماهنگي بهينه رله هاي اضافه جريان در شبکه هاي بهم پيوسته با استفاده از الگوريتم ژنتيک

از مجموعه مقالات برگزیده اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت ایران ، آذرماه 1385 ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
The First Power Systems Protection & Control Conference (PSPC) – Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran. – Dec 20, 21th, 2006
نویسندگان: سيد محسن صدر ، جواد ساده
دانشگاه فردوسي مشهد

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید