امروز برابر است با :28 تیر 1403

نمایش تأثیر UPFC بر منحنی بارپذیری Tie-line

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: احمد اسماعیلی-علی نبوی نیاکی- جواد روحی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید