امروز برابر است با :20 آذر 1402

نقش مشارکت عمومی در اثر بخشی مديريت دولتی

از مجموعه مقالات برگزيده دهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تبریز 1383 – بخش مطالعات اجتماعی، اقتصادی و مديريتی در شبکه های توزيع

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید