امروز برابر است با :1 خرداد 1403

نقش تکنولوژی اطلاعات آی تی دربازار زمان حقیقی -ریل تایم مارکت

Title: نقش تکنولوژی اطلاعات آی تی دربازار زمان حقیقی -ریل تایم مارکت
Authors: Ali -Asghar Majidi علی اصغر مجیدی
Organization: شرکت مشانیر
Keywords: بازار برق تکنولوژی اطلاعات بازار زمان حقیقی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Information Technology

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید