امروز برابر است با :23 تیر 1403

نرم افزار پخش بار شبکه های ساده قدرت

اگر کسی برای شما قیافه گرفت و گفت که یک برنامه ۷۰۰ کیلو بایتی هست که میتواند پخش بار شبکه های ساده قدرت را انجام دهد خود را زیاد متعجب نشان ندهید. بلکه آدرس وبلاگ ما را به او بدهید و بگویید: موقعی که تو دو دوتا را با انگشت حساب میکردی من آن برنامه را از این وبلاگ دانلود کرده بودم!
رمز : epd-docs

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید