امروز برابر است با :7 خرداد 1403

نرم افزار محاسبه وتحلیل قیمت تمام شده برق تولیدی درنیروگاههای حرارتی

Title: نرم افزار محاسبه وتحلیل قیمت تمام شده برق تولیدی درنیروگاههای حرارتی
Authors: Seyyed Mohammad Mehdi Mirtalaee سیدمحمدمهدی میرطلایی Abdolkarim Javid عبدالکریم جاوید
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: سرمایه گذاری سوخت نگهداری تعمیرات بهره برداری قیمت تمام شده برق

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Socio-Economic Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید