امروز برابر است با :3 تیر 1403

نحوه نگهداري استفاده و تستهاي دوره اي روغنهاي عايق

در این شماره از استاندارد BS مطالب مفصلي در مورد نحوه نگهداري استفاده و تستهاي دوره اي روغنهاي عايق وجود دارد و با توجه به كمبود منابع مكفي در اين زمينه مرجع قابل توجهي است.
رمز : epd-docs

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید