امروز برابر است با :4 خرداد 1403

مکان یابی بهینه خازن درشبکه های توزیع بااستفاده از ترکیب نظریه فازی و الگوریتم ژنتیک

Title: مکان یابی بهینه خازن درشبکه های توزیع بااستفاده از ترکیب نظریه فازی و الگوریتم ژنتیک
Authors: Gholamali Montazer غلامعلی منتظر Maryam Ramzani مریم رمضانی Niloofar Ja’fari نیلوفر جعفری
Organization: دانشگاه تربیت مدرس تهران Tarbiat-e Modarres University
Keywords: شبکه توزیع Distribution System مکانیابی خازن Capacitor Placement نظریه فازی Fuzzy Theory الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Distribution System

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید