مينيمم کردن طرح مدارات منطقي که بيش از يک خروجي…


مينيمم کردن طرح مدارات منطقي که بيش از يک خروجي…
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: امين رفيعي زاده


دیدگاهتان را بنویسید