ميرا كردن نوسانات زير سنكرون با استفاده از استتكام


ميرا كردن نوسانات زير سنكرون با استفاده از استتكام
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: مجيد ولي زاده


دیدگاهتان را بنویسید