امروز برابر است با :23 تیر 1403

ميرا كردن نوسانات زير سنكرون با استفاده از استتكام

ميرا كردن نوسانات زير سنكرون با استفاده از استتكام
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: مجيد ولي زاده

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید