امروز برابر است با :12 اسفند 1402

مولد بارهای استاتیكی و دینامیكی با استفاده ازكنترل برداری موتور القایی قفس سنجابی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: حسین عزیزی- ابوالفضل واحدی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید