امروز برابر است با :28 تیر 1403

منطق فازی در كنترل زمان واقعی ولتاژ / توان راكتیو و كاهش تلفات در شبكه برق منطقه ای فارس

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: اكبر رهیده- محسن گیتی زاده

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید