منبع ولتاژ چند سطحي پوشش جديد براي قدرت بالاي اف آ سی تس اس


يک مبدل منبع ولتاژ چند سطحي پوشش جديد براي کار برد قدرت بالاي FACTS
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: مجيد عزتي مصلح


دیدگاهتان را بنویسید