مقدمه اي بر کنترل فازي و پياده سازي کنترل فازي …


مقدمه اي بر کنترل فازي و پياده سازي کنترل فازي براي جرثقيلهاي بندرگاه
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: ايمان مهديان


دیدگاهتان را بنویسید