امروز برابر است با :4 خرداد 1403

مقدمه اي بر کنترل فازي و پياده سازي کنترل فازي …

مقدمه اي بر کنترل فازي و پياده سازي کنترل فازي براي جرثقيلهاي بندرگاه
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: ايمان مهديان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید