مقایسه اثر لیزرهای ND:YAG و رنگ بر ضایعات عروقی پوست با استفاده از شبیه سازی


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: لیلا كلباسی- محمد حسیم میران بیگی – علی محلوجی فر


دیدگاهتان را بنویسید