امروز برابر است با :30 خرداد 1403

مقایسه آنالیز فنی-اقتصادی سیستمهای انرژی مستقل ازشبکه درسایت طالقان وبررسی آنها با استفاده از …

Title: مقایسه آنالیز فنی-اقتصادی سیستمهای انرژی مستقل ازشبکه درسایت طالقان وبررسی آنها با استفاده از نرم افزار شبیه ساز هومر
Authors: Samira Monshipoor سمیرا منشی پور Abolfazl Shiroodi ابوالفضل شیرودی Niloofar Ja’fari نیلوفر جعفری
Organization: سازمان انرژی های نو ایران-سانا Iran renewable Energy org.-Sana
Keywords: هیدروژن Hydrogen باتری Battery سیستم انرژی مستقل از شبکه Stand-Alone Power System شبیه سازی Simulation نرم افزار HOMER HOMER Tools

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Renewable Energies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید