امروز برابر است با :29 خرداد 1403

مقايسه عملکرد حفاظتي رله ديستانس با محدودساز جريان خطاي ابررسانايي و جبرانسازسري استاتيکي سنکرون

از مجموعه مقالات برگزیده اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت ایران ، آذرماه 1385 ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

The Second Power Systems Protection & Control Conference (PSPC).
Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
7-9th Jun. 2008

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید