امروز برابر است با :7 اسفند 1402

مقايسه سيستم باند بسيار پهن با باند باريك

مقايسه سيستم باند بسيار پهن با باند باريك
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: ياشار زهفروش

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید