امروز برابر است با :4 تیر 1403

مقايسه روشهاي فازي و عصبي در مدل‌سازي توابع وسيستمها

مقايسه روشهاي فازي و عصبي در مدل‌سازي توابع وسيستمها
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: محمد ناظم باقري

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید