امروز برابر است با :30 خرداد 1403

مقايسه در ساختار گيرنده هاي مجتمع ميکرو پاور راديوي

مقايسه اي در ساختار گيرنده هاي مجتمع ميکرو پاور راديويي با نگاه نو به گيرنده Super regenerative
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: شمس الضحي حسيني

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید