امروز برابر است با :30 تیر 1403

مفصل ها

مفصل هاي سرد – مفصل هاي رزيني – مفصل هاي خشك يك كور و سه كور – مفصل هاي حرارتي فشار ضعيف و تعميري و تبديلي – مفصل هاي نواري – مفصل هاي نواري – مفصل هاي فشاري ولتاژ بالا و MSA (تك جزئي و سه جزئي) – مفصل هاي مخابراتي – مفصل هاي فيبر نوري (18 صفحه)

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید