امروز برابر است با :14 خرداد 1402

معيار رقابت وارزيابي كارايي و بهره وري شركتهاي توزيع برق ايران

از مجموعه مقالات برگزيده دهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تبریز 1383 – بخش مطالعات اجتماعی، اقتصادی و مديريتی در شبکه های توزيع

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید