امروز برابر است با :29 خرداد 1403

معرفی یک روش جدید برای جایابی بهینه استاتکام درشبکه های توزیع واقعی بااستفاده از آنالیز حساسیت توسط

Title: معرفی یک روش جدید برای جایابی بهینه استاتکام درشبکه های توزیع واقعی بااستفاده از آنالیز حساسیت توسط دیگ سایلنت
Authors: Mohammad Tavakoli Bina محمد توکلی بینا Masoud Ali Akbar Golkar مسعود علی اکبرگلکار Mehrdad Mallaki مهرداد ملاکی Abozar Samimi ابوذر صمیمی
Organization: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی Khadjeh Nasir Aldin Tossi University
Keywords: STATCOM مدل میانگین Genetic Algorithm آنالیز حساسیت Averaging Model الگوریتم ژنتیک Sensitivity Analysis DIgSILENT DPL

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Distribution System

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید