امروز برابر است با :30 تیر 1403

معرفی معیارهای جدید درسنجش امنیت شبکه درفضای رقابتی صنعت برق و کاربرد آن دررتبه بندی حوادث

Title: معرفی معیارهای جدید درسنجش امنیت شبکه درفضای رقابتی صنعت برق و کاربرد آن دررتبه بندی حوادث
Authors: Habib Rajabi Mashhadi حبیب رجبی مشهدی Mohsen Ghayeni Soofiabadi محسن قاینی صوفی آبادی
Organization: دانشگاه فردوسی مشهد Mashhad Ferdousi University
Keywords: شاخص اقتصادی قیمت حاشیه ای محلی امنیت شبکه خروج خط رتبه بندی خطوط

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Socio-Economic Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید